пятница, 1 мая 2020 г.

Türkmenistanda ygtybarly IT hyzmatdaşy bolmak isleýärsiňizmi?

Türkmenistanda ygtybarly IT hyzmatdaşy bolmak isleýärsiňizmi?

Sahypaňyzy indi gurup başlaň!

Tutuş Türkmenistan üçin web sahypalary döredýäris, bu işimiziň esasy ugry. Iň az wizit kartoçkasyndan doly hukukly kompaniýa saýtlaryna we onlaýn dükanlara çenli web sahypasyny ösdürmek!

Taslamaňyz gaty çylşyrymly / real däl / geň görünýärmi? Islendik pikiri durmuşa geçirip bileris: biziň üçin iň ýiti arzuwlaryňyz gündelik iş.
Häzirki wagtda sahypamyzy ösdürmegi sargyt ediň we iň oňat işläp düzüjiler siziň taslamaňyzda işlärler
Biz näme hödürleýäris?
Dizaýn
Dizaýnerlerimiz tendensiýalara eýerýärler we size döwrebap, amatly we täsirli web sahypasyny dizaýn edýärler. Sahypamyzyň her biri özboluşly we özboluşly.
Programmirlemek
Ösýäris we awtomatlaşdyrýarys. Plönekeýleşdiriň we täzeläň. Sahypaňyz häzirki zaman brauzerlerde, ykjam we planşetlerde dogry görkeziler.
Goldaw
Sahypaňyz üçin giňişleýin tehniki goldaw we islendik meseleler boýunça maslahat alarsyňyz. Diňe çeşmäňiziň täsirli işinden lezzet almaly.
Hyzmatdaşlyk
Müşderilerimizi goýbermeýäris. Biz hemme zady wagtynda we hatda siziň garaşyşyňyzdan has çalt edýäris. Islendik gowulaşmagy haýal etmän amala aşyrýarys. Şol bir wagtyň özünde, müşderiler bilen hemişe umumy dil tapýarys.

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Научим создавать вебсайты и интернет магазины в Туркменистане, Хотите зарабатывать?
www.vsetm.ru