четверг, 8 октября 2020 г.

Türkmenistanda üç sahypa

 

Türkmenistanda üç sahypa

Türkmenistanda blogly wizit kartoçkasy

Wizitka – Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde blog açmak üçin näçe pul gerek?

Bahasy birnäçe böleklerden emele gelýär.

Ilki bilen, müşderilerimize meşhur şablonlardan birini saýlamagy teklip edýäris (işiň görnüşi üçin birnäçe wariant hödürläris)

“Üstünlikli başlangyç” hyzmatlar toplumyny hödürleýäris.

 

Ol öz içine alýar:

1. Domen adyny hasaba almak.

2. Size satyn aljak premium şablony gurmak we düzmek (ilki bilen size birnäçe warianty görkezeris).

3. 1 ýyl SSL şahadatnamasyny satyn almak we gurmak.

4. Sahypanyň işini HTTPS protokolyndan düzmek.

5. Sahypany Yandex we Google gözleg motorlarynda hasaba almak.

6. 1 ýyllyk hosting hyzmatlary.

Hyzmatlar bukjasynyň bahasy 5000 manatdan

Eger materiallaryňyzy web ussatlarymyz goşsa, mukdary köpelip biler.

Gurluş wagty: 3 iş gününe çenli.

Diňe üç iş gününde materiallar bilen dolduryljak we myhmanlary kabul etmäge taýyn taslama alarsyňyz. (Materiallary nädip goşmalydygyny görkezeris).

Hyzmatlary nädip sargyt etmeli?

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Научим создавать вебсайты и интернет магазины в Туркменистане
www.protm.ru